Privacy policy

Privacy Policy

* Currently only available in Dutch.

Aluxem Store is handelend onder de naam Ontwerpstudio Flaton gevestigd in Nederland, Zwolle (Kamer van Koophandel: 56264240) en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

In deze Privacyverklaring heeft Aluxem Store/Ontwerpstudio Flaton beschreven hoe zij omgaat met uw persoonlijke gegevens die zij digitaal via deze website van u binnenkrijgt. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zeer vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.  

Uw persoonsgegevens worden enkel door ons opgeslagen en verwerkt voor het uitvoeren van diensten en verrichten van werkzaamheden zoals u dit aan ons heeft verzocht en wij dit duidelijk met u zijn overeengekomen. Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaart zo lang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw gegevens zullen nimmer – zonder uw uitdrukkelijke toestemming – voor commerciële doeleinden aan derden worden verstrekt.  

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 1. Contactpersoon;
 2. Adresgegevens;
 3. Telefoonnummer;
 4. E-mailadres;
 5. Bankrekeningnummer;
 6. Kamer van Koophandel nummer; (indien van toepassing) 

Aluxem Store / Ontwerpstudio Flaton verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 1. Het afhandelen van je bestelling(en);
 2. Het afhandelen van je betaling(en);
 3. Verzenden van onze nieuwsbrief;
 4. Je te kunnen bellen of e-mailen indien benodigd om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 5. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 6. Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 7. Aluxem Store / Ontwerpstudio Flaton verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Aluxem Store/Ontwerpstudio Flaton deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aluxem Store/Ontwerpstudio Flaton blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Het meest voorkomende geval waarin Aluxem Store/Ontwerpstudio Flaton uw persoonsgegevens deelt met derden, betreft het uitbesteden van levering(en). Uw contact-en adresgegevens worden in dat geval gedeeld met de leverancier welke de levering(en) van goederen verzorgt. Dit kan zowel een leverancier van goederen betreffen welke de levering in opdracht van Aluxem Store/Ontwerpstudio Flaton uitvoert, als een externe transporteur welke door Aluxem Store/Ontwerpstudio Flaton wordt ingeschakeld om een levering te verzorgen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

Aluxem Store/Ontwerpstudio Flaton bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

Cookies 

Aluxem Store/Ontwerpstudio gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt Aluxem Store/Ontwerpstudio Flaton analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Verwijderen van cookies 

Het is altijd mogelijk om je toestemming in te trekken of bepaalde cookies te verwijderen. Dit kan via de instellingen van je browser. Alleen jij kunt deze cookies verwijderen, omdat deze op jouw apparaat zijn opgeslagen. 

Verzoek met betrekking tot je persoonsgegevens 

Als klant van Aluxem Store/Ontwerpstudio Faton heb je het recht om te vragen of wij jouw persoonsgegevens verwerken, om ze te laten wijzigen als ze niet kloppen of te laten verwijderen. Wil je een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens indienen? Stuur een e-mail met een kopie van je identiteitsbewijs naar support@aluxem.com. We zullen zo snel mogelijk op je verzoek reageren, maar in ieder geval binnen 1 week.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Aluxem Store/Ontwerpstudio Flaton neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@aluxem.com

6 MONTHS WARRANTY ON ALL PRODUCTS

OFFICIAL WEBSHOP QUALITY MARK

100% SAFE & SECURE CHECKOUT